Fra:                                  Activa <activa@activa.dk>

Sendt:                             20. august 2013 21:19

Til:                                   Borgmester@roskilde.dk

Emne:                              Langsom sagsbehandling

Vedhæftede filer:           Deklaration på ledninger i grf. Stendyssen1.pdf; document2013-06-19-1459261.pdf; Grundejerforeningen Stendyssen forespørgsel vedr. deklaration(1689106).doc; Roskilde kommune-03-06-2013.doc; RoskildeKommune-20090210.pdf; Vejdirektoratet.pdf; VS Kloakledninger i Grf. Stendyssen.htm; SV Hække.txt

 

Kære Joy

 

Som jeg nævnte for dig til Skt. Hans har vi et par sager, der har lidt svært ved at komme fremad. Lidt er der dog sket siden vi talte sammen, idet vi har hørt fra Vej og Park om end det ikke fra dem vi har nogen udfordringer.

 

Den værste sag har med Forsyningen at gøre. Tilbage i 2009 modtag vi en mail fra en medarbejder i Forsyningen, som mente vi selv skulle betale for drift og vedligeholdelse af ledningsnettet. Den har jeg vedhæftet. Allerede der råber sagsbehandlingen til himlen. Hvis man fra Kommunalt hold er nået frem til at ledningsnettet skal skifte status efter sammenlægningen med Roskilde, så er det ikke en mail fra en tilfældig medarbejder til et enkelt medlem af grundejerforeningens bestyrelse, der skal danne grundlag for dette. Det er i givet fald en ganske alvorlig sag (rent økonomisk) for Grundejerforeningen og dens medlemmer, som vi i givet fald skal have mulighed for at forholde os til. Og det har vi ikke nu.

 

På baggrund af den mail (vedhæftet) et bestyrelsesmedlem modtog tilbage i 2009 udfærdige vi en skrivelse til Kommunen, hvor vi gjorde indsigelse overfor dette. Den skrivelse fik vi ikke noget svar på og vi var derfor af den opfattelse at Kommunen var enig med indholdet i skrivelsen.

 

Men i juni måned fik vi et problem med en af kloakledningerne og Forsyningen ville kun tage sig af sagen, hvis grundejeren, der fejlmeldte, indvilgede i at betale selv.

 

Det er naturligvis en hel uholdbar situation og jeg rykkede derfor umiddelbart efter for et svar på det oprindelige brev vi sendte til Kommunen i 2009. Og i skrivende stund har jeg stadig intet hørt omkring afklaringen af ledningsnettet.

 

Herudover jeg en mindre sag, det i øvrigt ærgrer mig at skulle nævne. Det ærgrer mig fordi jeg igennem hele sagsforløbet, som blev startet at kommunen, har været en rigtig god dialog. Ikke fordi vi har været enige om det hele, men sådan er det. At sagen kan gå i glemmebogen også ske for os alle. Men når man spørger til sagen og får stillet i udsigt at der vil ske noget indenfor en uges tid, så er det vel ikke rimeligt at igen går månedsvis. Mail korrespondancen har jeg også vedhæftet.

 

Jeg fuldt opmærksom på, at det ikke er dig der skal stå for sagsbehandlingen, men jeg håber du kan gøre noget ved måden sagerne behandles. Jeg synes virkelig der er plads til forbedringer.

 

Og endnu en gang. Så ærgrer disse sager mig og ikke mindst fordi jeg virkelig synes vi her fra området har en virkelig god dialog med kommunen.

 

 

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Stendyssen

Kurt Christiansen

Åfløjen 4

4130 Viby Sj.

Mobil 4011 0425